Aşağıda yer alan 70 kitap daha satışa sunulmuş olup satıştaki toplam kitap sayımız 752 olmuştur. • CBS STANDARTLARI VE TEMEL MEVZUAT
 • EKONOMİK COĞRAFYA
 • ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME
 • XVII.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
 • BANKALARIN YÖNETİMİ VE DENETİMİ
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ II
 • BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II
 • SAĞLIK EKONOMİSİ
 • UÇAK BİLGİSİ VE UÇUŞ İLKELERİ
 • GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
 • ATÖLYE ÇALIŞMASI I
 • KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
 • ÇOCUKTA SANAT EĞİTİMİ VE YARATICILIK
 • DÜNYA MUTFAKLARI I
 • BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ
 • TİCARET HUKUKU
 • TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL GEOMETRİ
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE PROJE TASARIMI VE YÖNETİMİ II
 • ÇOCUK BİLİM VE TEKNOLOJİ
 • ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME
 • EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
 • HİZMET PAZARLAMASI
 • KAMU DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER
 • KURUM UYGULAMALARI
 • MALİYE POLİTİKASI II
 • MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
 • RADYO VE TELEVİZYON STÜDYOLARI
 • REKREASYON YÖNETİMİ
 • SOSYAL HİZMET KURAMLARI II
 • TURİZM EKONOMİSİ
 • YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ
 • YOLCU HİZMETLERİ
 • YÖRESEL MUTFAKLAR
 • MENÜ YÖNETİMİ
 • LOBİCİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
 • DÜNYA MUTFAKLARI II
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE BELGELERİ
 • VERİTABANI SİSTEMLERİ
 • İŞLETME ANALİTİĞİ
 • VERİMLİLİK YÖNETİMİ
 • SOSYOLOJİ II
 • ENERJİ VE ÇEVRE
 • YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ
 • HASTA ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
 • HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I
 • ALTERNATİF TURİZM
 • BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE LOJİSTİK
 • HİJYEN VE SANİTASYON
 • KURUMSAL KİMLİK VE İMAJ YÖNETİMİ
 • PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON
 • SOKAK SOSYAL HİZMETİ VE ADLİ SOSYAL HİZMET
 • SOSYAL HİZMET ETİĞİ
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
 • TURİZM PAZARLAMASI
 • ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ
 • UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI II
 • VERİTABANI PROGRAMLAMA
 • YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI
 • YAŞLILARDA ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ II
 • TEMEL İLKYARDIM BİLGİSİ
 • FİZİKSEL REHABİLİTASYON
 • SOSYAL AĞ ANALİZİ
 • SPOR YÖNETİMİ
 • YEREL YÖNETİMLERDE CBS UYGULAMALARI
 • LOJİSTİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMI
 • METEOROLOJİ II
 • İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ

 

KATEGORİLER
Üye Girişi Üye Ol
0 Sepetinizde ki Ürün Sayısı
SEPETE GİT