ANADOLUÜNİVERSİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

KİTAP TEDARİKEDEN    : Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Üniversitesi

ADRES                                   :Şirintepe Mahallesi Yunusemre Kampüsü Tepebaşı/ESKİŞEHİR

E-posta                                   : gensek@anadolu .edu.tr

Web                                       : kitapsatis.anadolu.edu.tr 

 

ALICI                                     : Kitap/kitaplar talebinde bulunan

 

MADDE 2 -SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu,Alıcının Satıcıya ait kitapsatis.anadolu.edu.tr  websitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçennitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen kitap/kitaplarınsatışı ve  teslimi ile ilgili olarak 4077sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğihükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı,satışa konu kitapların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatkoşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkıkonusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyitettiğini ve sonrasında kitap sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerincekabul ve beyan eder. kitapsatis.anadolu.edu.tr  sitesindeödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmazparçalarıdır.

 

MADDE 3 -SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş busözleşme alıcı tarafından kitap/kitaplar fiyatının ödenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

MADDE 4 – KİTAP/KİTAPLARINTESLİMİ, İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Kitap/kitaplar, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresindebizzat kendisine imza karşılığı teslim edilecektir. 

MADDE 5 -TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat kargo şirketiaracılığı ile Alıcının belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslimanında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam veeksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının kitap/kitaplarıgeç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile kitap/kitapların kargoşirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesindendolayı da oluşan giderler ve teslimat masrafları da Alıcı'ya aittir..

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme konusu kitap/kitapların teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti v.b)  olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile sözleşme konusu kitap/kitapların süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu Anadolu Üniversitesi 3 (üç) gün içinde bildirecek olup, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeye konu kitap/kitapların değiştirilmesi ve teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu hallerde siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 60 (altmış) gün içinde Anadolu Üniversitesi tarafından iade edilecektir.

MADDE 7 -ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı, sözleşme konusu kitap/kitapları teslim almadanönce muayene edecek; ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı kitap/kitaplarıkargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan kitap/kitapların sağlamolduğu kabul edilecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa söz konusu kitap/kitaplarkullanılmamalıdır. Fatura ibraz edilmelidir.

 MADDE 8 -SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14(ondört) gün içinde kitap/kitaplar bedelini, iade eder. Kitap/kitapları 10 (on) gün içinde iade alır. Fatura mail adresinize gönderilecektir. Faturayı fiziki olarak talep etmeniz durumunda kargo ile adresinize kargo ile gönderilecektir..

MADDE 9 -SÖZLEŞMEYE KONU KİTAP/KİTAPLARIN ÖZELLİKLERİ:

ANADOLUÜNİVERSİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

KİTAP TEDARİK EDEN    : Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Üniversitesi

ADRES                                   :Şirintepe Mahallesi Yunusemre Kampüsü Tepebaşı/ESKİŞEHİR

E-posta                                   : gensek@anadolu .edu.tr

Web                                       : kitapsatis.anadolu.edu.tr 

 

ALICI                                     : Kitap/kitaplar talebinde bulunan

 

MADDE 2 -SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu,Alıcının Satıcıya ait kitapsatis.anadolu.edu.tr  websitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçennitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen kitap/kitaplarınsatışı ve  teslimi ile ilgili olarak 4077sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğihükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı,satışa konu kitapların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatkoşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkıkonusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyitettiğini ve sonrasında kitap sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerincekabul ve beyan eder. kitapsatis.anadolu.edu.tr  sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmazparçalarıdır.

 

MADDE 3 -SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu sözleşme alıcı tarafından kitap/kitaplar fiyatının ödenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

MADDE 4 – KİTAP/KİTAPLARINTESLİMİ, İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Kitap/kitaplar, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresindebizzat kendisine imza karşılığı teslim edilecektir. 

MADDE 5 -TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat kargo şirketiaracılığı ile Alıcının belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslimanında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam veeksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının kitap/kitaplarıgeç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile kitap/kitapların kargoşirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesindendolayı da oluşan giderler ve teslimat masrafları da Alıcı'ya aittir..

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme konusu kitap/kitapların teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti v.b)  olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile sözleşme konusu kitap/kitapların süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu Anadolu Üniversitesi 3 (üç) gün içinde bildirecek olup, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeye konu kitap/kitapların değiştirilmesi ve teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu hallerde siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 60 (altmış) gün içinde Anadolu Üniversitesi tarafından iade edilecektir.

MADDE 7 -ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı, sözleşme konusu kitap/kitapları teslim almadanönce muayene edecek; ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı kitap/kitaplarıkargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan kitap/kitapların sağlamolduğu kabul edilecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa söz konusu kitap/kitaplarkullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 MADDE 8 -SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14(on) gün içinde kitap/kitaplar bedelini, iade eder. Kitap/kitapları 10 (on) güniçinde iade alir. 

MADDE 9 -SÖZLEŞMEYE KONU KİTAP/KİTAPLARIN ÖZELLİKLERİ:

Sözleşmeye konukitap/kitapların özellikleri …………………………… olup, tüm vergiler dâhil satış bedeli kitapsatis.anadolu.edu.tr adlı web sitesindeki yer alan bilgilerde ve iş busözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

  

MADDE 10 – ÖDEMEŞEKLİ:

Ödeme şekli kredikartı, EFT veya  banka havalesiyöntemlerinden biri ile yapılabilir. Vadeli satışların yalnızca bankalara aitkredi kartları ile yapılması nedeniyle alıcı ilgili faiz oranlarını ve temerrütfaizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlüktebulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgilihükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağınıkabul ve taahhüt eder. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürüntutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 20 gün içindeilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı hesabınayansıma tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olasıgecikmeler için satıcının, herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkünolamayacağını, ve satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından alıcı hesaplarına yansıtılmasının ortalama 7-8 haftayıbulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

3D Güvenlik Uygulaması:

kitapsatis.anadolu.edu.tr sitesindenyapılacak kitap alışverişlerinde anlaşmalı bankalar aracılığıyla kayıp yadaçalıntı kredi kartları ile yapılacak muhtemel alışverişlerin önüne geçilmesiamacıyla 3D güvenlik uygulaması kullanılacaktır.

Kredi kartına İade Prosedürü

Kart ile alınmış kitap/kitapların iadesi durumunda satıcının Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği kitap talebinde bulunana nakit para ile ödeme yapamaz.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 -FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faizoranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşısorumludur.

MADDE 12 -ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapmasıdurumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirmeişlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunansözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ilealıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiğihesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 -CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusumal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimindenitibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkınınkullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veyatelefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleriçerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.anadolu.edu.tr  websitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilenmal/hizmete ilişkin fatura aslının ibrazı zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya  diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcıtarafından karşılanır.

 

MADDE 14 -TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerindetemerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredikartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları vevekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundandolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayısatıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayive Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri,belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye HukukMahkemeleri yetkilidir.

tyle="font-family: Helvetica;">Sözleşmeye konukitap/kitapların özellikleri …………………………… olup, tüm vergiler dâhil satış bedeli kitapsatis.anadolu.edu.tr adlı web sitesindeki yer alan bilgilerde ve iş busözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

  

MADDE 10 – ÖDEMEŞEKLİ:

Ödeme şekli kredikartı, EFT veya  banka havalesiyöntemlerinden biri ile yapılabilir. Vadeli satışların yalnızca bankalara aitkredi kartları ile yapılması nedeniyle alıcı ilgili faiz oranlarını ve temerrütfaizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlüktebulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgilihükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağınıkabul ve taahhüt eder. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürüntutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 20 gün içindeilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı hesabınayansıma tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olasıgecikmeler için satıcının, herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkünolamayacağını, ve satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından alıcı hesaplarına yansıtılmasının ortalama 7-8 haftayıbulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

3D Güvenlik Uygulaması:

kitapsatis.anadolu.edu.tr sitesindenyapılacak kitap alışverişlerinde anlaşmalı bankalar aracılığıyla kayıp yadaçalıntı kredi kartları ile yapılacak muhtemel alışverişlerin önüne geçilmesiamacıyla 3D güvenlik uygulaması kullanılacaktır.

Kredi kartına İade Prosedürü

Kart ile alınmış kitap/kitapların iadesi durumunda satıcının Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği kitap talebinde bulunana nakit para ile ödeme yapamaz.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 -FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faizoranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşısorumludur.

MADDE 12 -ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapmasıdurumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirmeişlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunansözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ilealıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiğihesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 -CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusumal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimindenitibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkınınkullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veyatelefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleriçerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.anadolu.edu.tr  websitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilenmal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkinihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıyaiade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslıgönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcıtarafından karşılanır.

 

MADDE 14 -TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerindetemerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredikartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları vevekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundandolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayısatıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayive Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri,belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye HukukMahkemeleri yetkilidir.