Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Birimi  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

KİTAP TEDARİK EDEN   : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Birimi

ADRES                                :Yeşiltepe Mahallesi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü  Tepebaşı/ESKİŞEHİR

Tel: 0222 335 05 80 / 5385

E-posta                                   : kitapsatis@anadolu.edu.tr

Web                                        : kitapsatis.anadolu.edu.tr 

 

ALICI                                     : Kitap/kitaplar talebinde bulunan

 

 MADDE 2 -SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu,Alıcının Satıcıya ait kitapsatis.anadolu.edu.tr  web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen kitap/kitapların satışı ve  teslimi ile ilgili olarak 4077sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı,satışa konu kitapların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında kitap sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. kitapsatis.anadolu.edu.tr  sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 -SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bus özleşme alıcı tarafından kitap/kitaplar fiyatının ödenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

MADDE 4 – KİTAP/KİTAPLARIN TESLİMİ, İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Kitap/kitaplar, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresinde bizzat kendisine imza karşılığı teslim edilecektir. 

MADDE 5 -TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının kitap/kitapları geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile kitap/kitapların kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler ve teslimat masrafları da Alıcı'ya aittir..

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme konusu kitap/kitapların teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti v.b)  olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile sözleşme konusu kitap/kitapların süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu Anadolu Üniversitesi 3 (üç) gün içinde bildirecek olup, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeye konu kitap/kitapların değiştirilmesi ve teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu hallerde siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 60 (altmış) gün içinde Anadolu Üniversitesi tarafından iade edilecektir.

MADDE 7 -ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı, sözleşme konusu kitap/kitapları teslim almadan önce muayene edecek; ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı kitap/kitapları kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan kitap/kitapların sağlam olduğu kabul edilecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa söz konusu kitap/kitaplar kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 MADDE 8 -SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14(on) gün içinde kitap/kitaplar bedelini, iade eder. Kitap/kitapları 10 (on) gün içinde iade alir. 

MADDE 9 -SÖZLEŞMEYE KONU KİTAP/KİTAPLARIN ÖZELLİKLERİ:

Sözleşmeye konu kitap/kitapların özellikleri …………………………… olup, tüm vergiler dâhil satış bedeli kitapsatis.anadolu.edu.tr adlı web sitesindeki yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

 

MADDE 10 – ÖDEMEŞEKLİ:

 

Ödeme şekli kredi kartı, EFT veya  banka havalesi yöntemlerinden biri ile yapılabilir. Vadeli satışların yalnızca bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle alıcı ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 20 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı hesabına yansıma tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcının, herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını, ve satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesaplarına yansıtılmasının ortalama 7-8 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

3D Güvenlik Uygulaması:

kitapsatis.anadolu.edu.tr sitesinden yapılacak kitap alışverişlerinde anlaşmalı bankalar aracılığıyla kayıp yada çalıntı kredi kartları ile yapılacak muhtemel alışverişlerin önüne geçilmesi amacıyla 3D güvenlik uygulaması kullanılacaktır.

 

Kredi kartına İade Prosedürü

Kart ile alınmış kitap/kitapların iadesi durumunda satıcının Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği kitap talebinde bulunana nakit para ile ödeme yapamaz.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 -FAİZ:

 

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 12 -ÖDEME PLANI:

 

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ilealıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 -CAYMA HAKKI:

 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.anadolu.edu.tr  web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının ibrazı zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya  diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin malların iadesi iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

MADDE 14 -TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

 MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.