AİLE SOSYOLOJİSİ

₺110,00

978-975-06-3853-4

SOS305U

Lütfen Düzeltme Cetvelini Kontrol Ediniz!

DÜZELTME CETVELİ

Adet

1. Ünite: Aile Kavramı ve Sosyolojisi
2. Ünite: Aile, Kuşaklar ve Toplumsal Değişme
3. Ünite: Aile Kuramları
4. Ünite: Ailede Çocuk ve Ebeveyn İlişkileri
5. Ünite: Aile, Eğitim ve Sağlık
6. Ünite: Aile, Yaşlılık ve Değişme
7. Ünite: Dijital Toplumda Aile İlişkileri
8. Ünite: Türkiye’de Aile Yapısı ve Kültürü

. 978-975-06-3853-4