BİLİM FELSEFESİ

₺23,00

978-975-06-1053-0

FEL202U

DÜZELTME CETVELİ

Adet

1. Ünite: BİLM FELSEFESİ NEDİR?
2. Ünite: GÖZLEM, DENEY VE ÖLÇME
3. Ünite: BİLİMSEL AÇIKLAMA
4. Ünite: BİLİMSEL TEORİLERİN YAPISI
5. Ünite: BİLİMSEL HİPOTEZLERİN PEKİŞTİRİLMESİ
6. Ünite: BİLİMSEL TEORİLERİN GELİŞİMİ

. 978-975-06-1053-0 .