TÜRKİYE EKONOMİSİ

₺110,00

978-975-06-3426-0
IKT402U

Lütfen Düzeltme Cetvelini Kontrol Ediniz!

DÜZELTME CETVELİ

Adet
Stokta var!

1 .Ünite Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri Ve Dünya Ekonomisindeki Yeri
2 .Ünite Türkiye’De Ulusal Gelir, Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk
3 .Ünite Kamu Ekonomisinde Gelişmeler
4 .Ünite Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü
5 .Ünite Temel Sektörlerde Gelişmeler Iı: Sanayi Sektörü
6 .Ünite Temel Sektörlerde Gelişmeler Iıı: Hizmetler Sektörü
7 .Ünite Türkiye’De Finansal Yapı, Krizler Ve Ekonomik Istikrar Kararları
8 .Ünite Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar Ve Döviz Piyasası

978-975-06-3426-0 .