YEREL YÖNETİMLERDE CBS UYGULAMALARI

₺40,00

978-975-06-1990-8
CBS212U

Lütfen Düzeltme Cetvelini Kontrol Ediniz!

DÜZELTME CETVELİ

Adet
Stokta var!

1 .Ünite Halihazır Ve Kadastro Haritalarının Oluşturulması
2 .Ünite Imar Planları Için Analiz Ve Sentez Süreçleri
3 .Ünite Duyarlılık, Tehlike Ve Risk Analizleri Ile Kentsel Fonksiyonlar Için Uygun Alanların Ve Kentsel Dönüşümde Öncelikli Alanların Belirlenmesi
4 .Ünite Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (2014)'Ne Göre Imar Planlarının Oluşturulması
5 .Ünite Kadastro Ve Plan Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarımı, Sorgulama Ve Analizler
6 .Ünite Imar Uygulamaları
7 .Ünite Imar Durum Çaplarının Hazırlanması
8 .Ünite Kent Bilgi Sistemleri Uygulamaları

978-975-06-1990-8 .