BORÇLAR HUKUKU

₺40,00

978-975-06-4043-8

HUK110U

Adet

1. ÜNİTE:  BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU-BORÇ İLİŞKİSİ- EDİM-BORÇLAR HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER- BORÇ KAYNAKLARI-HUKUKİ İŞLEM OLARAK SÖZLEŞME- SÖZLEŞME VE KURULMASI
2. ÜNİTE: 
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI İRADE SAKATLIKLARI- TEMSİL
3. ÜNİTE: 
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
4. ÜNİTE: 
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN VE VEKÂLETSİZ İŞGÖRMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
5. ÜNİTE: 
BORÇLARIN İFASI VE İFA EDİLMEMESİ
6. ÜNİTE: 
BORÇ İLİŞKİSİNDEKİ ÖZEL DURUMLAR-KAYITLAR VE BORCUN SONA ERMESİ
7. ÜNİTE: 
SATIŞ SÖZLEŞMESİ- BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ- KİRA SÖZLEŞMESİ
8. ÜNİTE: 
ESER SÖZLEŞMESİ- VEKÂLET SÖZLEŞMESİ- KEFALET SÖZLEŞMESİ

978-975-06-4043-8 .